Ruś Słowian czy wikingów? Początki Rusi Kijowskiej 1/4

Wesprzyj na:
https://patronite.pl/mrocznewieki
https://buycoffee.to/mrocznewieki

Tytuł tego odcinka jest jednocześnie ciągle aktualnym pytaniem, które od bez mała trzystu lat spędza sen z powiek wielu badaczom wczesnego średniowiecza. Już bowiem w XVII wieku pasjonaci oraz pierwsi naukowcy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa zaczęli na poważnie analizować dawne teksty źródłowe, aby odpowiedzieć na pytanie czy państwo ruskie swoją genezę zawdzięcza wyłącznie Słowianom? Czy też może założyli je przybysze z mroźnej Skandynawii? Jaką rolę w tym procesie miały ludy ugrofińskie? A może każdy etnos po trochu dorzucił od siebie do wspólnego kotła jakim miała stać się Ruś? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te oraz inne pytania.

Subskrybuj i komentuj na YouTube

Źródła:
“Ruś Wikingów” – Władysław Duczko
“Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich” – Henryk Łowmiański
“Powieść minionych lat” – Nestor
“Risala” – Ahmad ibn-Fadlan
Fragmenty dzieł kilku pisarzy arabskich i perskich wydane w serii “Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny” w red. Tadeusza Lewickiego