Pragermanie, Starożytna Germania i Tacyt

Bartnik Mścisław:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092675624906
https://zgraja.com.pl/bartnik/

Tacyt przyznawał niechętnie, że nad Germanami częściej triumfowano niż ich faktycznie zwyciężano. W tym miejscu historyk miał na myśli szczególnie niesławny triumf Domicjana, który wobec braku odpowiedniej liczby pojmanych w walce Germanów miał przed uroczystym dokupić sobie nieco ich rodaków na targach niewolników. W końcu jak pisze: “ani Samnici, ani Punijczycy, ani Hiszpania czy Galia, a nawet Partowie częściej się nam nie przypominali; więcej bowiem energii wykazuje wolność Germanów niż despotyzm Arsacesa”.

Wesprzyj mnie na:
https://patronite.pl/mrocznewieki
https://buycoffee.to/mrocznewieki

Mroczne Wieki to podcast historyczny prowadzony przez Michała Kuźniara w całości oparty na publikacjach (naukowych i popularnonaukowych), tekstach źródłowych oraz własnych wnioskach.

Okładka: Charles Rochussen

Źródła:
Cezar Gajusz Juliusz, Wojna gallicka, tłum. E. Konik i W. Nowosielska, Czytelnik 2024
Dion Kasjusz Kokcejanus, Historia rzymska, tłum. W. Madyda, Księga 27, Ossolineum, Wrocław 2005
Strabon, Geography. Book VII, tłum. H. L. Jones, Loeb Classical Library edition, 1924
Pliniusz Gajusz Sekundus, Historia Naturalna,
Tacyt Publiusz Korneliusz, Germania, tłum. S. Hammer, Czytelnik 1957

Opracowania:
Delbrück H., Antyczna sztuka wojenna. Tom III. Cesarstwo Rzymskie i Germanie, Napoleon V, Oświęcim 2013
Kokowski A., Starożytna Polska, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006
Rochala P., Imperium u progu zagłady. Najazd Cymbrów i Teutonów, Bellona, Warszawa 2007

Artykuły:
https://en.uw.edu.pl/germanic-coins-from-western-ukraine/